Pentium allergie?

Posted on Friday, August 09 2002 @ 16:00 CEST by Thomas De Maesschalck
Een vrouw die werkte bij het Ministerie van Economische Zaken in Nederland , beweert een allergie te hebben voor Pentium computers.
Ze beweert dat de laag- en hoogfrequente straling uit de pc haar zou ziek gemaakt hebben.

De ambtenaar was werkzaam op het Ministerie als systeembeheerder. Al in 1999 kreeg zij eervol ontslag omdat ze ziek was. Dat ze ziek is staat vast, maar tot nu toe heeft ze de rechtbank niet kunnen overtuigen dat de oorzaak gelegen is in de hoog- en laagfrequente straling die computer afgeven.

Letterlijk staat er in de uitspraak: 'Zij stelt een allergie te hebben voor laag- en hoogfrequente straling die door Pentium computers wordt geproduceerd, welke bij gedaagde ministerie algemeen worden gebruikt.' Zij stelt het ministerie verantwoordelijk.

Volgens advocaat Van Gijssel, die de systeembeheerder verdedigde: 'Het ging goed toen er nog 486 computers waren, toen er Pentiums kwamen bleek zij daar overgevoelig voor te zijn. De kern van de zaak was dat het ministerie de systeembeheerder ongeschikt achtte voor haar taak, terwijl zij vond dat de computers ongeschikt waren voor haar'.

Volgens een meting die al in 1998 werd gedaan op de werkplek door KEMA bleken de stralingsniveaus een factor 20 onder de Nederlandse normen te liggen.

Misschien moet ze maar eens een PC met een AMD-processor proberen :p

Bron : Planet.nl


About the Author

Thomas De Maesschalck

Thomas has been messing with computer since early childhood and firmly believes the Internet is the best thing since sliced bread. Enjoys playing with new tech, is fascinated by science, and passionate about financial markets. When not behind a computer, he can be found with running shoes on or lifting heavy weights in the weight room.Loading CommentsUse Disqus to post new comments, the old comments are listed below.


Re: Pentium allergie?
by Anonymous on Sunday, February 27 2005 @ 23:46 CET
Helemaal niet zo vreemd en zeldzaam als het lijkt. Het was vlakbij een zendtoren van KPN en een omgeving met veel GSM zendmasten. De komst van de nieuwe computers is alleen maar een druppel geweest die de emmer deed overlopen. Niet alleen voor haar trouwens, ook voor een andere medewerker.