New Doom3 movie from QuakeCon2002

Posted on Friday, August 16 2002 @ 18:34 CEST by Thomas De Maesschalck
Er is een nieuw 10min durend filmpje verschenen op het internet van doom3, prolly vanop QuakeCon2002.
Het is 46MB groot en gemaakt met een handycam.

Download : Doom3 Gameplay movie (46MB)

//edit : Blijkbaar is dit filmpje toch niet nieuw , maar al enkele weken oud , vanop het E3. Id had echter bij diverse games sites aangedrongen dit filmpje te verwijderen zodat de meesten onder ons dit filmpje nog niet gezien hebben.
Loading Comments